Jili slot gcash Renegáti - Hod sekerou

od sekerou

Vrhání seker do terčovnice na vzdálenost 5 – 10 metrů. K dispozici jsou dvě váhové kategorie házecích seker.

Minimální potřebný prostor - 3x6 metrů