Jili slot gcash Renegáti - Kvintána

vintána 

Prastará turnajová disciplína, kde jezdec na koni dřevcem či kopím útočí na štít otočného rytíře a musí v dostatečné rychlosti projet před letícím bijákem rytíře.

Minimální potřebný prostor - 5x15 metrů