Jili slot gcash Renegáti - kolotoc

olotoč 

Klikou poháněný dětský kolotoč pro 6 dětí.

Minimální potřebný prostor - 6x6 metrů