Jili slot gcash Renegáti - Veky_kolotoc

elký kolotoč 

Klikou poháněný velký dřevěný kolotoč pro 6 malých dětí.

Minimální potřebný prostor - 8x8 metrů