Jili slot gcash Renegáti - Renegáti

enegáti

Dovolte, abychom Vám představili společnost historické zábavy Renegáti. 

Nabízíme Vám zábavu z dob, kdy maso nerostlo v plastových vaničkách, ale bylo nutné k jeho získání prokázat jistou šikovnost a um, a televizi nahrazoval oheň v krbu. 

Můžete si u nás vyzkoušet střelbu z luku a kuše, hod nožem, sekerou a kopím a zjistit, zda byste jako středověcí lovci obstáli. 

Menší i větší návštěvníci mohou svoji šikovnost vyzkoušet na rytířských trenažerech – kladině v boji s protivníkem nebo při souboji se sirem Percym, našim panem kvintánou. 

Nejmenší děti se mohou zabavit na dětské střelnici a v dětském koutku

Atrakce se hodí na slavnosti všeho druhu od dětského dne po firemní večírky. Atrakce můžeme doplnit malým dobovým táborem s tradiční přípravou pokrmů na mobilním ohništi a ukázkou dobových řemesel.

Pro různé, nejen kulturní akce, jsme schopni nabídnout přehlídku historické obléhací techniky a to jak v modelech, tak i ve skutečné velikosti a plné funkčnosti.