Jili slot gcash Renegáti - Hod kopím

od kopím 

Hod kopím do dřevěného terče na vzdálenost 10 – 20 metrů.

Minimální potřebný prostor - 3x10 metrů