Jili slot gcash Renegáti - Dětská střelnice

ětská střelnice 

Střelba dětským lukem či dětskou kuší na sklopná zvířátka ve vzdálenosti cca 5 metrů. 

Minimální potřebný prostor - 5x6 metrů