Jili slot gcash Renegáti - Boj na kladině

oj na kladině 

Kladina, kde se dva soutěžící utkají s holemi či pešky, kterými se schazují dolů. Ten, který se jako první dotkne třikrát země prohrává.

Minimální potřebný prostor - 5x15 metrů